BRÄNSLEFILTER

Information

Bästsäljare

Visade produkter

Micro-Separator typ MFC-5600 9.000 ltr

BFMFC5600

Ny produkt

Inga rörliga delar. En gång monterad håller den motorns livstid. Inga insatsfilter som ska ersättas. Tar bort nedsmutsade partiklar till en storlek av 50 µm. Tester visar att 99,9997% av vattnet i bränslet tas bort. Nedsmutsat bränsle går att använda igen Bränsletankens bränslets och tankens kondition förbättras. Ökar driftssäkerheten av motorn Lönsamt investering

Mer detaljer

19 029,99 kr

Mer information

Hur fungerar Micro Separator? Micro Separator använder en rengöringsprocess baserad på två kända separationsprinciper: centrifugalkraft och coalescens; ingående bränsle förs genom en roterande rörelse via konduktansplåtar till understa delen. I den här första fasen bromsas vätskans strömning starkt och vatten och tjockare delar separeras. De samlas på botten av separatorn tills avtappning sker. I den andra rengöringsfasen förs bränslet genom keramiska element (den patenterade ”coalescor”) och eventuella efterlämnade resterna och vattendroppar slå ihop sig till större delar och samlas upp. Det rengjorda bränslet ger en snabbare tändning i motorn och en bättre förbränning vilket ökar effektiviteten och pålitligheten av motorn. Micro Separator monteras mellan bränsletanken och bränslefiltret. Micro Separator är alltså det första försvaret mot fiender till bränslesystemet. Symptom som påpekar att montering av en Micro Separator är nödvändig: Dieselbränslet luktar svavel (odör av ruttna ägg), bränslet är mörk tonat, bränslet är grumligt och slemmigt, motorn reagerar trögt, rost i bränsletanken och andra komponenter och/eller blockering av filter och bränslesystemet.

30 andra produkter i samma kategori: